N

Koop lokaal

N

100% tevreden werknemers

N

Ruimste keuzepakket

N

AVG-proof

Algemene voorwaarden winkeliers

Lokaal Kerstpakket biedt winkeliers gratis de mogelijkheid om uw producten te plaatsen in een lokale kerstshop. Producten worden getoond in de gemeente waar de winkelier is gevestigd. De winkelier betaalt alleen een bijdrage over de verkochte producten en eventueel de verzendkosten.

 

Versiebeheer

Oudere versies zijn op aanvraag beschikbaar.
Versie 1.4 – 10 december 2020
Versie 1.4.1 – 23 februari 2023 – Aanpassing adresgegevens (artikel 1) en toevoeging Versiebeheer.

Artikel 1. Definities

1.1 Lokaal Kerstpakket: Webconcept van VoorMeerWaarde B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08158572 en gevestigd aan de Edisonstraat 103, 7006 RB in Doetinchem.
1.2 Werkgever: Bedrijf, instelling of gemeente die haar personeel een kerstpakket biedt via Lokaal Kerstpakket.
1.3 Winkelier: Aanbieder van producten en/of diensten in de lokale kerstshop van Lokaal Kerstpakket.
1.4 Product(en): Een product of dienst die de winkelier aanbiedt in de kerstshop van Lokaal Kerstpakket.
1.5 Werknemers: Natuurlijk persoon die namens zijn werkgever een kerstpakket van Lokaal Kerstpakket mag uitzoeken.
1.6 Kerstshop: De online omgeving waar de werknemer zijn persoonlijke kerstpakket kan uitzoeken.
1.7 Punten: De valuta waarmee producten en diensten besteld kunnen worden in de kerstshop.
1.8 Afhaalbewijs: Bewijs van bestelling die de werknemer dient te tonen wanneer een product kan worden afgehaald bij de winkelier.
1.9 Lokaal Kerstpakket app: Smartphone app voor winkeliers waarmee producten beheerd kunnen worden en bestellingen afgeboekt kunnen worden.

Artikel 2. Aanmelding als winkelier

2.1 Aanmelden als winkelier voor Lokaal Kerstpakket kan gedurende het hele jaar en geschiedt via de website https://lokaalkerstpakket.nl/winkelier/.
2.2 De aanmelding kan alleen gedaan worden door rechtspersonen of natuurlijke personen met een fysieke winkellocatie waar de werknemer ontvangen kan worden ten behoeve van productuitgifte.
2.3 De winkelier hoeft zich niet ieder jaar opnieuw aan te melden. Een winkelier neemt minimaal een jaar deel, daarna wordt deelname automatisch verlengd.
2.4 De winkelier vult de winkelnaam, adresgegevens, KvK-nummer, btw-nummer en IBAN-rekeningnummer in.
2.5 De winkelier vult vervolgens de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon in.
2.6 Zonder deze gegevens is aanmelding als winkelier voor Lokaal Kerstpakket niet mogelijk.
2.7 De winkelier is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens.
2.8 De winkelier heeft ook de mogelijkheid om het telefoonnummer van de winkel, de website van de winkel, en een winkelomschrijving in te vullen.
2.9 Een btw-nummer is verplicht om in te voeren indien de winkelier btw-plichtig is. Zonder btw-nummer kan de winkelier niet factureren en niet uitbetaald krijgen.
2.10 Een deel van de gegevens zoals bedrijfsnaam, adresgegevens, zijn zichtbaar in de Kerstshop om het aanbod zichtbaar en bestelbaar te maken.
2.11 De aanmelding mag enkel worden gedaan door iemand die beslissingsbevoegd is en akkoord gaat met de algemene voorwaarden en eigen bijdrage.
2.12 Winkeliers betalen 15% bijdrage over hun omzet en eventuele verzendkosten. De bijdrage wordt automatisch in mindering gebracht op de maandelijkse factuur. Deze bijdrage hebben we nodig om Lokaal Kerstpakket betaalbaar te houden.
2.13 Mochten er wijzigingen zijn in de contactgegevens van de contactpersoon, dan kan dit direct aan ons worden doorgegeven via “Account wijzigen” in “Mijn account” of aan een van onze klantenservice medewerkers. Zij zijn te bereiken via vragen@lokaalkerstpakket.nl.
2.14 Mochten er wijzigingen zijn in de aanbiedergegevens, dan kan dit direct aan ons worden door te geven via “Aanbiedergegevens” in “Mijn account” of aan een van onze klantenservice medewerkers. Zij zijn te bereiken via vragen@lokaalkerstpakket.nl.
2.15 Slechts volledig ingevulde aanvraagformulieren worden door Lokaal Kerstpakket in behandeling genomen.
2.16 De winkelier gaat akkoord met gratis vermelding van de gegevens van haar vestiging(en) en producten op de website lokaalkerstpakket.nl en via de sociale media kanalen van Lokaal Kerstpakket.

Artikel 3. Na de aanmelding

3.1 Als de winkelier een aanmelding heeft gedaan is er direct een bevestiging zichtbaar dat de betreffende aanmelding is ontvangen.
3.2 Indien er geen bevestiging is getoond neem dan contact op met een van onze klantenservice medewerkers via vragen@lokaalkerstpakket.nl.
3.3 De betreffende aanmelding zal worden beoordeeld en de aanbieder zal vanaf het moment van indiening binnen 2 werkdagen een besluit ontvangen.
3.4 Bij goedkeuring ontvangt de winkelier hierover de betreffende beslissing per e-mail. De winkelier ontvangt van Lokaal Kerstpakket een gebruikersnaam en wachtwoord maar ook een directe inloglink waarmee de winkelier kan inloggen. De winkelier kan enkel het wachtwoord wijzigen.
3.5 Met deze gegevens kan de winkelier gedurende kerstperiode inloggen, gegevens wijzigingen, zijn aanbod beheren, en bestellingen en facturatie inzien.
3.6 Indien de aanmelding wordt afgewezen dan ontvangt de winkelier per e-mail bericht. Er zal worden vermeld waarom er sprake is van een afwijzing, op welke gronden en welke afwegingen zijn gemaakt.
3.7 Er staat geen bezwaar tegen deze mededeling open.

Artikel 4. Lokaal Kerstpakket

4.1 Werknemers ontvangen een aantal punten die kunnen worden besteed aan producten en diensten in de kerstshop.
4.2 De punten zijn maximaal geldig tot en met de laatste dag van januari van de betreffende editie. Overgebleven punten vervallen op dat moment. De punten vertegenwoordigen een geldwaarde, maar kunnen niet uitgekeerd worden in contanten.
4.3 De punten kunnen aan niets anders worden besteed dan aan het aanbod op Lokaal Kerstpakket.
4.4 Het is wel mogelijk om gebruik te maken van diensten waar punten aan zijn besteed na de doorloopperiode van Lokaal Kerstpakket. Dit is afhankelijk van het aanbod en de winkelier.

Artikel 5. Aanbod

5.1 De winkelier heeft gedurende het jaar de mogelijkheid om zich aan te melden en producten en diensten toe te voegen of te wijzigen.
5.2 De winkelier kan tot maximaal 20 producten of diensten plaatsen op Lokaal Kerstpakket.
5.3 Lokaal Kerstpakket controleert steekproefsgewijs het aanbod in de kerstshop.
5.4 De winkelier kan zelf aanbod aanmaken via “Mijn account”, naar het onderdeel “Productbeheer”.
5.5 De winkelier bepaalt zelf het aanbod en de betreffende prijs. De prijs moet gelijk zijn aan de reguliere prijs en wordt getoetst door onze medewerkers.
5.6 De winkelier is zelf verantwoordelijk voor een correcte invoer van het aanbod, waaronder: productinformatie inclusief specifieke voorwaarden voor het product in de productomschrijving, prijs, btw-tarief, aankoopnotitie, eventuele verzendkosten, eventuele afbeelding en de betreffende categorie van het aanbod.
5.7 Tevens is het mogelijk een aankoopnotitie en eventuele verloopdatum te vermelden.
5.8 Het is belangrijk om duidelijk aan te geven of iets verzonden kan worden en welke verzendkosten hieraan verbonden zijn. De verzendkosten moeten inclusief btw worden vermeld. Het btw-tarief is daarbij gelijk aan de verzonden bestelling.
5.9 Als een winkelier aanbod aanmaakt, kan deze eerst als concept worden opgeslagen. Dan is het aanbod nog niet zichtbaar en kan op een later moment de informatie worden aangevuld. De andere status is “wachten op toelating”. Daarmee wordt het aanbod ter controle ingediend.
5.10 Ieder aanbod wordt door Lokaal Kerstpakket gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd of het aanbod in lijn is met het doel van Lokaal Kerstpakket en tekstueel correct is.
5.11 Als het aanbod wordt goedgekeurd is deze direct zichtbaar in de Kerstshop.
5.12 De winkelier gaat bij het plaatsen van het aanbod de leveringsverplichting aan. Is een product of dienst toch (tijdelijk) uitverkocht, dan dient de winkelier een gelijkwaardig alternatief te bieden aan de koper.
5.13 De winkelier is verplicht het verkochte aanbod altijd uit te geven, ook als het aanbod inmiddels is verwijderd.
5.14 Er worden alleen persoonsgegevens aan winkeliers verstrekt bij opgave voor verzending van een product. Wij gaan er van uit dat de winkelier zorgvuldig met deze gegevens om gaat.
5.15 Het is niet toegestaan producten en diensten aan te bieden uit of gerelateerd aan de volgende categorieën:

 • pornografische inhoud (uitgezonderd erotische genotsartikelen);
 • escortbureaus/erotische massagesalons/seksuele dienstverlening;
 • nagemaakte goederen, goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden handel van wapens of militaire wapens of explosieven;
 • producten of diensten die aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of terrorisme;
 • producten ontworpen om auteursrechtelijke bescherming technieken te omzeilen of ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (bv ‘mod-chips’ om de encryptie van spelcomputers te breken om het spelen van niet-gelicentieerde kopieën van spellen mogelijk te maken) te vergemakkelijken;
 • producten en diensten die specifiek worden aangeboden of bestemd zijn om te worden gebruikt om drugs te maken of te laten groeien (bijvoorbeeld ‘kweek’, zaden voor cannabisplanten et cetera);
 • producten en/of diensten in de volgende sectoren: het gokken, effecten, verzekeringen en andere gereguleerde sectoren;
 • verkoop van illegale of verboden goederen en/of diensten (waaronder, maar niet beperkt tot: illegale software, illegale downloads van muziek, films of games);
 • producten of diensten die bij wet zijn verboden.

Artikel 6. Cadeaukaart

6.1 De ecologische cadeaukaarten zijn geheel anoniem. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt, tenzij gekozen wordt verzending.

Artikel 7. Bestellingen

7.1 De winkelier is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van inkomende bestellingen.
7.2 Bestellingen zijn te bekijken via “Mijn account”, naar “Bestellingen”.
7.3 Tevens ontvangt de winkelier maandelijks een overzicht per e-mail van de gedane bestellingen. Besteloverzichten zijn te bekijken via “Mijn account”, naar “Besteloverzicht”.
7.4 Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden omdat bestellingen gelijk worden doorgegeven aan de winkelier. Bij een annulering kan de winkelier blijven zitten met speciaal ingekochte bestellingen.
7.5 Bestellingen kunnen vanaf 5 dagen na het bestellen bij de winkelier worden opgehaald.
7.6 Bestellingen kunnen worden geplaatst tot uiterlijk de laatste dag van januari van de betreffende editie.
7.7 Afspraken met betrekking tot het afhalen/besteden van bestellingen gaan in overleg met de winkelier (deze afspraken staan vermeld op het afhaalbewijs).
7.8 Wanneer een bestelling (tijdelijk) niet meer leverbaar is, is de winkelier zelf verantwoordelijk om afspraken met de werknemer te maken om dit op te lossen. De gemaakte afspraak is tussen de winkelier en de werknemer.
7.9 Bestellingen kunnen tot en met de laatste dag van februari van de betreffende editie afgehaald worden.
7.10 Bestellingen kunnen niet meer worden uitgegeven door de winkelier als de inleverdatum is verlopen.

Artikel 8. Het afhaalbewijs

8.1 De werknemer ontvangt een afhaalbewijs met daarop de details van de bestelling.
8.2 Op het afhaalbewijs staat een bestelnummer, besteldatum, gebruikerscode en afhaaldatum.
8.3 Het afhaalbewijs kan per print of digitaal aan de winkelier te worden getoond.
8.4 De winkelier is verantwoordelijk voor het innemen en verwerken van het afhaalbewijs (dan wel het overnemen van de afhaalcode).
8.5 Inlevering van het afhaalbewijs staat gelijk aan afname en betaling van de bestelling. Een juiste inname van het afhaalbewijs verkleint de kans op oneigenlijk gebruik van Lokaal Kerstpakket.
8.6 Het afhaalbewijs kan per print of digitaal aan de winkelier worden getoond.
8.7 Bij inname van het afhaalbewijs dient de winkelier te controleren of het afhaalbewijs niet eerder is ingeleverd.
8.8 Wanneer blijkt dat het afhaalbewijs eerder is ingeleverd, dient dit gemeld te worden bij de klantenservice.
8.9 Het afhaalbewijs is geldig tot en met de laatste dag van februari van de betreffende editie. Wordt een bestelling niet op tijd opgehaald, dan is het afhaalbewijs niet meer geldig.

Artikel 9. Facturering

9.1 De facturering wordt bepaald aan de hand van de afgeboekte bestellingen. Niet afgeboekte/afgehaalde bestellingen neemt winkelier weer op in de voorraad.
9.2 Een winkelier mag geen structurele extra kosten van een bestelling in rekening brengen.
9.3 De winkelier behoeft géén factuur te sturen aan Lokaal Kerstpakket.
9.4 De winkelier ontvangt maandelijks een overzicht van inkomsten van de afgelopen maand in het account onder het onderdeel “Facturen”. Op die factuur staat de omzet per product, inclusief de btw-specificatie die de aanbieder aan het aanbod heeft gekoppeld.
9.5 Tevens ontvangt de winkelier maandelijks een overzicht per e-mail.
9.6 De bijdrage voor commerciële partijen is hierop al in mindering gebracht.
9.7 De omzet, zoals te zien is in het overzicht, wordt in de regel in de eerste week van de opvolgende maand uitbetaald op het opgegeven IBAN-rekeningnummer.

Artikel 10. Klantenservice

10.1 Lokaal Kerstpakket verzorgt een klantenservice waar werknemers met vragen en/of opmerkingen terecht kunnen.
10.2 De klantenservice is bereikbaar via chat van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17.00 uur op https://lokaalkerstpakket.nl/.
10.3 De klantenservice is bereikbaar per e-mail op het e-mailadres vragen@lokaalkerstpakket.nl. Lokaal Kerstpakket streeft ernaar iedere e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.
10.4 De klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085 – 80 81 81 5
10.5 Lokaal Kerstpakket is vrij de openingstijden van de klantenservice te wijzigen op basis van de behoefte.

Artikel 11. Promotie

11.1 Lokaal Kerstpakket organiseert voor haar rekening en risico jaarlijks diverse promotionele activiteiten zoals een lokale tv-, radio- social- en/of printcampagne en het verzorgen van instore-materiaal voor Winkeliers die deelnemen aan Lokaal Kerstpakket.
11.2 Lokaal Kerstpakket stimuleert zoveel mogelijk lokale besteding door het werven van zoveel mogelijk Werkgevers binnen de gemeente. Hiervoor wordt in sommige gevallen beroep gedaan op de gemeente, Winkelier en/of winkeliersverenigingen.
11.3 Partijen kunnen van tijd tot tijd in onderling overleg in het kader van hun marketing- en communicatiedoelstellingen onder nader te palen voorwaarden een tijdelijke gezamenlijke actie (joint promotion) organiseren.
11.4 Winkelier gaat akkoord met gratis vermelding van de gegevens van haar vestiging(en) en producten op de website lokaalkerstpakket.nl en via de sociale media kanalen van Lokaal Kerstpakket.

Artikel 12. Aanbod, concurrentie

12.1 Lokaal Kerstpakket staat in het recht, al dan niet op verzoek van een werkgever, bepaalde branches en/of winkels uit te sluiten van deelname aan Lokaal Kerstpakket in een gemeente of voor een specifieke werkgever.
12.2 Lokaal Kerstpakket streeft naar een veelzijdig aanbod in de Kerstshop en laat om deze reden een breed scala aan winkeliers en branches toe binnen een gemeente. Exclusiviteit is niet mogelijk.

Artikel 13. Privacy

13.1 Lokaal Kerstpakket neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
13.2 Wij verwachten dat de winkelier ook de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de privacywetgeving in acht neemt.
13.3 Persoonsgegevens die door klanten verstrekt worden, mogen uitsluitend voor het doel gebruikt worden waarvoor deze verstrekt zijn. Bijvoorbeeld de adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer voor de verzending van een bestelling. Na verwerking moeten deze persoonsgegevens binnen uiterlijk 3 maanden vernietigd worden. Bij overtreding van het (her)gebruik van persoonsgegevens is de overtreder volledig aansprakelijk voor alle gevolgschade, boetes en kosten die hiermee gepaard gaan.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Lokaal Kerstpakket is jegens winkelier uitsluitend aansprakelijk voor directe/rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.
14.2 In geval van een tekortkoming van Lokaal Kerstpakket bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de winkelier Lokaal Kerstpakket daar zo spoedig mogelijk en schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.
14.3 Lokaal Kerstpakket is niet aansprakelijk voor vervolgschade, onder andere bestaande, maar niet uitsluitend, uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of andere indirecte schade.
14.4 Lokaal Kerstpakket is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lokaal Kerstpakket is uitgegaan van door of namens de winkelier verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.5 De aansprakelijkheid van Lokaal Kerstpakket is beperkt tot de hoogte van maximaal eenmaal het factuurbedrag of een onderdeel daarvan, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
14.6 Lokaal Kerstpakket is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 15. Geldigheid algemene voorwaarden en wetgeving

15.1 De algemene voorwaarden kunnen iedere editie wijzigen. Lokaal Kerstpakket kan niet aangesproken worden op verlopen algemene voorwaarden. Alleen de laatste versie is geldend. Werkgevers, werknemers en winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden.
15.2 Op alle producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden die de winkelier hanteert. Met het aanbieden van producten en diensten neemt de winkelier de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 16. Duur van de winkeliersovereenkomst

16.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van 1 jaar, en treedt in werking op het moment dat de winkelier het bevestigingsbericht als bedoeld in artikel 3.1 heeft ontvangen. De overeenkomst eindigt wanneer de winkelier al zijn producten uit de kerstshop verwijdert én zijn account sluit.
16.2 Ieder der partijen is bevoegd om deze overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling, dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, op te zeggen indien:

 • voor één van de partijen faillissement is aangevraagd, één van de partijen in staat van faillissement is verklaard, voor één van de partijen surseance van betaling is aangevraagd, dan wel verleend, of één van de partijen onder beheer wordt gesteld dan wel haar/zijn bedrijf staakt;
 • één van de partijen in zodanige toestand is geraakt dat beslag onder haar wordt gelegd en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen zal zijn opgeheven;
 • één van de partijen niet voldoet aan de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst;
 • er sprake is van een zodanig afbreukrisico voor de reputatie van een partij dat in redelijkheid niet van die partij gevergd kan worden dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

16.3 Lokaal Kerstpakket behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling, dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist, op te zeggen, indien wordt vastgesteld dat de aanmelding is gedaan in strijd met artikel 2.1.1 dan wel de Winkelier in strijd handelt met de afspraken. Alsdan is Lokaal Kerstpakket niet gehouden tot de vergoeding van schade van welke aard of vorm dan ook.
16.4 Tot uiterlijk één (1) maand na de datum van beëindiging van de overeenkomst heeft de winkelier recht op uitbetaling van de vergoeding van de nog in haar/zijn bezit zijnde afhaalbewijzen.
16.5 Na beëindiging van de overeenkomst zal Lokaal Kerstpakket de gegevens van Winkelier direct verwijderen van de website www.lokaalkerstpakket.nl.