N

Koop lokaal

N

100% tevreden werknemers

N

Ruimste keuzepakket

N

AVG-proof

Algemene voorwaarden werkgever

Lokaal Kerstpakket biedt het grootste assortiment kerstgeschenken en dat gewoon uit uw eigen stad. U hoeft zelf niets uit te zoeken, dat doen uw werknemers in een gepersonaliseerde kerstshop gevuld met producten van de lokale ondernemers.

Versiebeheer

Versie 1.0 – 18 juni 2018 – Publicatie algemene voorwaarden op de websites
Versie 1.1 – 18 september 2018 – Tekstuele verbeteringen en herziening artikel 6.
Versie 1.1.1 – 2 april 2019 – Verbeteringen ten behoeve van webtoegankelijkheid (WCAG) doorgevoerd.
Versie 1.1.2 – 18 april 2019 – Typefout hersteld in artikel 3
Versie 1.1.3 – 25 oktober 2019 – Artikel 9.3 en 9.4 toegevoegd en WCAG-verbeteringen doorgevoerd.
Versie 1.1.4 – 22 september 2020 – Aanpassing telefoonnummer.
Versie 1.2 – 2 december 2020 – Aanpassing adresgegevens en ingrijpende WCAG-verbeteringen doorgevoerd.
Versie 1.2.1 – 26 februari 2023 – Aanpassing adresgegevens en Versiebeheer Algemene Voorwaarden toegevoegd.

Artikel 1. Definities

1.1 Lokaal Kerstpakket: Webconcept van VoorMeerWaarde B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08158572 en gevestigd aan de Edisonstraat 103, 7006 RB in Doetinchem.
1.2 Werkgever: Bedrijf, instelling of gemeente die haar personeel een kerstpakket biedt via Lokaal Kerstpakket.
1.3 Winkelier: Aanbieder van producten en/of diensten in de lokale kerstshop van Lokaal Kerstpakket.
1.4 Product(en): Een product of dienst die de winkelier aanbiedt in de kerstshop van Lokaal Kerstpakket.
1.5 Werknemers: Natuurlijk persoon die namens zijn werkgever een kerstpakket van Lokaal Kerstpakket mag uitzoeken.
1.6 Kerstshop: De online omgeving waar de werknemer zijn persoonlijke kerstpakket kan uitzoeken.
1.7 Punten: De valuta waarmee producten en diensten besteld kunnen worden in de kerstshop.
1.8 Afhaalbewijs: Bewijs van bestelling die de werknemer dient te tonen wanneer een product kan worden afgehaald bij de winkelier.

Artikel 2. Aanvragen

2.1 Lokaal Kerstpakket aanvragen kan gedurende het hele jaar en geschiedt via de website https://lokaalkerstpakket.nl/pakketten/.
2.2 Als werkgever vult u uw bedrijfsnaam in, en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon in.
2.3 Zonder deze gegevens is het aanvragen van Lokaal Kerstpakket niet mogelijk.
2.4 Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens.
2.5 Slechts volledig ingevulde aanvraagformulieren worden door Lokaal Kerstpakket in behandeling genomen.

Artikel 3. Lokaal Kerstpakket

3.1 Werknemers ontvangen een aantal punten die zij kunnen besteden aan producten en diensten in de kerstshop.
3.2 De punten, te besteden aan producten en diensten in de kerstshop, zijn maximaal geldig tot en met de laatste dag van januari van de betreffende editie. Overgebleven punten vervallen op dat moment. De punten vertegenwoordigen een geldwaarde, maar kunnen niet uitgekeerd worden in contanten.
3.3 De punten kunnen aan niets anders worden besteed dan aan het aanbod op Lokaal Kerstpakket.
3.4 Het is wel mogelijk om gebruik te maken van diensten waar punten aan zijn besteed na de doorloopperiode van Lokaal Kerstpakket. Dit is afhankelijk van het aanbod en de winkelier.
3.5 De werkgever bepaalt het aantal punten per werknemer.
3.6 Het aantal punten dat de werkgever kan verdelen is afhankelijk van het gekozen pakket.
3.7 Het is altijd mogelijk om cadeaukaarten bij te bestellen.
3.8 De kerstshop is op maat in te richten. Onder maatwerk verstaat Lokaal Kerstpakket: een logo, huisstijlkleuren, welkomsttekst en/of video op het scherm.
3.9 Werkgever verleent toestemming voor het gebruik van haar logo en huisstijlkleuren voor het personaliseren van de kerstshop voor haar werknemers.

Artikel 4. Het aanbod

4.1 Het aanbod kan gedurende de periode wijzigen.
4.2 De winkelier heeft gedurende het jaar de mogelijkheid om zich aan te melden en producten en diensten toe te voegen of te wijzigen.
4.3 Lokaal Kerstpakket controleert steekproefsgewijs het aanbod in de kerstshop.
4.4 Lokaal Kerstpakket biedt verschillende producten en diensten in de categorieën: elektronica, eten & drinken, hobby, huis & tuin, kleding, persoonlijke verzorging, sport & spel, uitgaan & vrije tijd.
4.5 Een werkgever kan zelf aangeven of goede doelen mogen worden toegevoegd aan de kerstshop. Lokaal Kerstpakket benadert zelf ieder jaar een lokaal goed doel.
4.6 De werkgever kan zelf ook een goed doel aandragen.

Artikel 5. Cadeaukaart

5.1 Indien er gekozen wordt voor een ecologische cadeaukaart van Lokaal Kerstpakket dan is er geen sprake van persoonsgegevens. De ecologische cadeaukaarten zijn namelijk geheel anoniem.
5.2 De ecologische cadeaukaarten worden geleverd in een chique cadeauverpakking. Op deze cadeauverpakking zit een, door Lokaal Kerstpakket opgesteld, bedankbericht.
5.3 De cadeauverpakking is optioneel op maat te maken in tekst en beeld (stijl van Lokaal Kerstpakket, tekst en beeldelementen van opdrachtgever). Hiervoor worden additioneel kosten in rekening gebracht.

Artikel 6. Bestellingen

6.1 Bestellingen kunnen vanaf 5 dagen na het bestellen bij de winkelier worden opgehaald.
6.2 Bestellingen kunnen worden geplaatst tot uiterlijk de laatste dag van januari van de betreffende editie.
6.3 Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden omdat bestellingen gelijk worden doorgegeven aan de winkelier. Bij een annulering kan de winkelier blijven zitten met speciaal ingekochte bestellingen.
6.4 Bestellingen kunnen in sommige gevallen worden opgestuurd. Als een bestelling opgestuurd kan worden, staat dit aangegeven. Het versturen van een bestelling kan extra kosten met zich meebrengen. Verzendkosten worden betaald met punten.
6.5 Afspraken met betrekking tot het afhalen/besteden van een bestelling gaat in overleg met de winkelier (deze afspraken staan vermeld op het afhaalbewijs). De contactgegevens van de betreffende winkelier staan op het afhaalbewijs.
6.6 Wanneer een bestelling (tijdelijk) niet meer leverbaar is, maakt de winkelier zelf afspraken met de werknemer om dit op te lossen. De gemaakte afspraak is tussen de winkelier en de deelnemer.
6.7 Bestellingen kunnen tot en met de laatste dag van februari van de betreffende editie afgehaald worden.
6.8 Bestellingen kunnen niet meer worden uitgegeven door de winkelier als de inleverdatum is verlopen. De punten kunnen niet worden teruggestort.

Artikel 7. Het afhaalbewijs

7.1 Het afhaalbewijs is persoonsgebonden en is een waardedocument. Bij verlies van het afhaalbewijs kunnen de punten niet worden teruggeboekt.
7.2 Het afhaalbewijs van een bestelling is te bekijken en te downloaden via het persoonlijke account.
7.3 Op het afhaalbewijs staan een afhaalcode, bestelnummer, besteldatum en gebruikerscode.
7.4 De werknemer dient altijd het afhaalbewijs mee te nemen om de bestelling af te kunnen halen bij de winkelier.
7.5 Het afhaalbewijs kan per print of digitaal aan de winkelier te worden getoond.
7.6 Een bestelling kan enkel worden afgehaald vanaf de datum die op het afhaalbewijs staat vermeld.
7.7 Het afhaalbewijs is geldig tot en met de laatste dag van februari van de betreffende editie. Wordt een bestelling niet op tijd opgehaald, dan is het afhaalbewijs niet meer geldig.

Artikel 8. Klantenservice

8.1 Lokaal Kerstpakket verzorgt een klantenservice waar werknemers met vragen en/of opmerkingen terecht kunnen.
8.2 De klantenservice is bereikbaar via chat van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur op https://lokaalkerstpakket.nl/.
8.3 De klantenservice is bereikbaar per e-mail op het e-mailadres vragen@lokaalkerstpakket.nl. Lokaal Kerstpakket streeft ernaar iedere e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.
8.4 De klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085 – 80 81 81 5
8.5 Lokaal Kerstpakket is vrij de openingstijden van de klantenservice te wijzigen op basis van de behoefte.

Artikel 9. Betaling, verrekening en ontbinding

9.1 Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Per onderdeel wordt aangegeven wat het betreffende btw-tarief is.
9.2 Betaling dient, zonder korting en/of verrekening te geschieden binnen twee weken na facturering, tenzij anders overeengekomen. De termijnen en bedragen worden overeengekomen in de offerte.
9.3 Maximaal 5% van de bestelde (digitale) cadeaukaarten mag geretourneerd worden. Bij ECO-cadeaukaarten kan dat alleen wanneer het wachtwoordveld niet is opengekrast. Teruggave van het bedrag is 90% van het te besteden bedrag op de cadeaukaart.
9.4 Indien Werkgever akkoord geeft op offerte en Werkgever wilt de bestelling vroegtijdig annuleren, dan brengt Lokaal Kerstpakket 15% van de hoofdsom in rekening bij Werkgever.

Artikel 10. Privacy

10.1 Indien werkgever gebruik maakt van een cadeaukaart, dan is er geen sprake van verwerking van persoonsgegevens. Indien werkgever gebruik maakt voor het versturen van inloggegevens per e-mail, dan wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Hiervoor hanteert Lokaal Kerstpakket een standaard verwerkersovereenkomst.
10.2 Bij het versturen van inloggegevens per e-mail verwerkt Lokaal Kerstpakket persoonsgegevens van opdrachtgever in de zin van de AVG en in het kader van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid van Lokaal Kerstpakket en de toepasselijke wet- en regelgeving.
10.3 Lokaal Kerstpakket zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
10.4 Wij verwachten dat de winkelier ook de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de privacywetgeving in acht neemt.

Artikel 11. Geldigheid algemene voorwaarden en wetgeving

11.1 De algemene voorwaarden kunnen iedere editie wijzigen. Lokaal Kerstpakket kan niet aangesproken worden op verlopen algemene voorwaarden. Alleen de laatste versie is geldend. Werkgevers, werknemers en winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden.
11.2 Op alle producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden die de winkelier hanteert. Met het aanbieden van producten en diensten neemt de winkelier de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.